Circulaire economie

In de circulaire economie bestaat er geen afval. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit is anders dan in het lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur veelal worden vernietigd.

Circulair inkopen
Bij circulair inkopen borgt de inkopende partij dat de producten of materialen aan het einde van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus worden ingezet. Cruciaal hierbij is waardebehoud van producten en materialen: waardevernietiging door ‘downcycling’ (bijvoorbeeld A4 papier dat wordt verwerkt tot toiletpapier) moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Hieronder kan u verschillende vormen van circulariteit vinden, in volgorde van wenselijkheid, en welke concrete stappen Centralpoint hiervoor onderneemt.

1. Reduce: verminderen van de afvalstroom

Leasebeleid
Er is een maximale CO2-uitstoot bepaald die jaarlijks naar beneden toe bijgesteld en de ingezette voertuigen moeten voldoen aan energielabel klasse A of B. Elektrische auto’s en semi-elektrische auto’s hebben een aantal duidelijke milieuvoordelen, zoals een laag energieverbruik, geen of beperkte directe CO2-uitstoot en een laag geluidsniveau. Afhankelijk van de soort elektrische auto, is dit voordeel in meer of mindere mate aanwezig.

Verlichting
De standaard TL-verlichting op het hoofdkantoor is vervangen door besparende TL-verlichting en LED-verlichting.

Toiletartikelen
Toiletpapier, papieren handdoeken en zeep worden door onze leverancier cradle-to-cradle geproduceerd.

Drinkbekers
De drinkbekers worden gemaakt van gerecycled papier.

Vrachtwagens
In 2015 zijn twee nieuwe vrachtwagens aangeschaft ter vervanging van twee Euronorm IV-vrachtwagens die voldoen aan de Euronorm VI. Het verbruik van onze eigen vrachtwagens is zo structureel afgenomen, terwijl het aantal zendingen dat met eigen vervoer wordt geleverd is toegenomen. Deze afname is te wijten aan het rijgedrag van onze chauffeurs en het minder vervoeren van verpakkingen door uitgepakt te leveren bij onze klanten.

Bedrijfskleding
Ook voor het inkopen van bedrijfskleding hebben wij een regionale, duurzame leverancier geselecteerd. Zij houdt niet alleen rekening met het milieu, maar ook met de arbeidsomstandigheden waaronder hun kleding geproduceerd wordt.

2. Reuse: hergebruiken van producten, of de componenten ervan, in oorspronkelijke staat

Herinzet
De apparatuur wordt opnieuw ingezet in de eigen organisatie van de klant. Oude devices worden gereinigd en opgeslagen tot de klant deze weer afroept om opnieuw ingezet te worden.

Vergoeding via brokers
De oude apparatuur wordt gereinigd en de data wordt gewist. Vervolgens wordt het product te koop aangeboden aan brokers waarna de klant die de goederen heeft aangeboden een vooraf afgesproken vergoeding krijgt.

Vergoeding via de fabrikant (Trade-in)
De apparatuur wordt gereinigd en de data wordt gewist. Het product gaat vervolgens retour naar de fabrikant, die er een vergoeding voor geeft aan de klant.

Donatie
De apparatuur wordt gedoneerd aan een goed doel dat door de klant wordt gekozen. De apparatuur wordt gereinigd, de data gewist en het product wordt ofwel geschonken aan het goede doel ofwel verkocht, waarbij de opbrengst geschonken wordt aan het goede doel. Centralpoint doneert ook zelf producten aan goede doelen die aansluiten bij de MVO-pijlers.

3. Recycle:  hergebruiken van de teruggewonnen grondstoffen

Drinkbekers
De gebruikte bekers gemaakt van gerecycled papier. Ze worden apart ingezameld en wederom verwerkt tot bekers.

Afvalscheiding
Door uitgepakt te leveren op rolcontainers ontstaat een behoorlijke afvalstroom aan piepschuim. Dit wordt separaat opgehaald en verwerkt voor herinzet in binnen de bouw ten behoeve van funderingen en vloeren. Het overige afval wordt apart verzameld, opgehaald en gerecycled.

E-waste
Afvoer van e-waste ontstaat vanuit twee verschillende stromen, namelijk inruil van klanten en het afvoeren van eigen voorraad. E-waste wordt verwerkt door een gespecialiseerd bedrijf.

4. Recover: winnen van energie uit afvalverwerking

Productie bekers
De productie van de bekers is 100% CO2-neutraal.

Productie WC-artikelen
Toiletpapier, papieren handdoeken en zeep worden aangekocht bij een leverancier die deze artikelen CO2-neutraal produceert.

CO2-neutrale afvalverwerking
Via Sita laten wij ons afval verwerken via het Green Label.

5. Landfill: vuilnisbelt

Persoonlijk advies nodig?

016 – 796 200

Maandag – Donderdag 09:00 – 17:30
Vrijdag 08:30 – 17:00

Verstuur bericht

via ons contactformulier

Contact opnemen

ContactformulierClose

Welkom bij Centralpoint. Onze medewerkers zijn beschikbaar voor al uw vragen over zakelijke* IT-aankopen.

* Zonder BTW- of ondernemingsnummer kan u niet bij ons bestellen. => Lees hier onze privacy- en cookieverklaring